همانطور که می دانید، پردازنده های نسل هشتم اینتل با نام Coffee Lake در ماه های آینده وارد بازار خواهند شد و یکی از مهمترین ارتقاء و بهبود های آنها، مربوط به افزایش تعداد هسته است که در واکنش به...